top of page

$5K bonis enskripsyon pou nouvo pwofesè yo

$3K bonis enskripsyon pou nouvo chofè otobis yo

WIN-WIN-LOGO.JPG

Click the image for more information

Ekip nou an konsantre sou preparasyon pou lekòl pou timoun migran ak travayè agrikòl sezonye yo.
ECMHSP pran angajman pou bay lavi fanmi yo pouvwa.
Nou anboche moun devwe epi fè efò pou ede yo grandi.

Employment Opportunities
Farmworkers_2.jpg
BoyRunning_1.JPG
2Teachers_3children_SittingInSand.jpg

Si ou vle fè yon enpak pozitif sou mond lan, li tout kòmanse isit la.

Join nou pou chanje lavi anpil travayè agrikòl ak pitit yo atravè bon jan kalite edikasyon. Nou ofri:

 • Yon atitid respè ak pran swen ni pou anplwaye nou yo ni pou fanmi nou sèvi yo.

 • Yon mendèv divès.

 • Yon kilti kolaborasyon, wo-pèfòmans

 • Yon anviwònman travay ki an sekirite.

 • Opòtinite devlopman karyè.

 • Yon pake avantaj konplè pou anplwaye yo .

BENEFIS NOU

 • Salè konpetitif

 • Plan Medikal

 • Swen dantè ak vizyon

 • Asirans lavi ak andikap

 • Kontribisyon anplwayè yo nan kont epay retrèt 403(b).

 • Konje peye ak 15 jou ferye chak ane

 • Flex kont depans

 • Asistans edikasyon

 • Pwogram Asistans Anplwaye

Gade kijan ou ka grandi nan ECMHSP atravè Kanpay Simen, Grandi, Rekòlte nou an.

Temwayaj

screen.png

"Konpayi sa a se gwo, reyèlman, reyèlman gwo. Mwen jis pa ka di mwen renmen li ase."

-Christina Arnold, Chofè Otobis Plon ECMHSP

MicrosoftTeams-image (1).png

“Mwen vrèman satisfè ak sèvis yo ban nou isit la. Mwen rekonesan tou plis pase tout bagay"

-Jose Euseda, paran nan ECMHSP.

"Chak jou ou aprann yon bagay nouvo, kit se nan timoun yo oswa yon lòt moun."

-Raquel Garces, Pwofesè Lekòl Matènèl ECMHSP

HR Teacher Testimonial.00_00_09_12.Still001.png
MicrosoftTeams-image (2).png

“ECMHSP te trè itil pa sèlman pou nou tankou paran yo
ki travay nan jaden, men pou pitit nou yo."

-Magdalena Arias, manman nan ECMHSP. 

Règleman EEO ak ADA nou an

East Coast Migrant Head Start Project se yon anplwayè opòtinite egal.

bottom of page