top of page

Enfòmasyon sou kontak rejyonal Florida East

1111 SE Federal Highway, Suite 226, 
Stuart, FL 34994
Telefòn: (772) 781-2334
Administratè Head Start: Loretta Jones
Adrès Imèl: ljones@ecmhsp.org

Kanpis Edikasyon

Fort Pierce

Ft. Pierce.jpg

Direktè Sant:

Miryam Pineiro

mpineiro@ecmhsp.org

Adrès:

1803 North 21st Street

Fort Pierce, FL 34950

Telefòn: (772) 465-9135

Indiantown

Indiantown.jpg

Direktè Sant:

Sabrina Ferguson

sferguson@ecmhsp.org

Adrès:

16489 SW Farms Road, Bldg. E

Indiantown, FL 34956

Telefòn: (772) 597-3019

Okeechobee I

Okee 1.jpg

Direktè Sant:

Rosalind Brown

rbrown@ecmhsp.org

Adrès:

726 NE 16th Avenue

Okeechobee, FL 34972

Telefòn: (863) 467-0702

Okeechobee II

Okee 2.jpg

Campus Director:

Verna J. Alderman

valderman@ecmhsp.org

Address:

1003 NW 2nd Street

Okeechobee, FL 34972

Telephone: (863) 467-6930

Belle Glade

Shannon.jpg

Direktè Sant:

Nadine Whitton

nwhitton@ecmhsp.org

Adrès:

2050 Duda Road

Belle Glade, FL 33430

Telefòn: (561) 996-2232

South Bay

South Bay.jpg

Direktè Sant:

Mae Harrison

mharrison@ecmhsp.org

Adrès:

475 US Highway 27 Nò

South Bay, FL 33493

Telefòn: (561) 996-2939

Enfòmasyon sou kontak rejyonal Florida West

EHS: Early Head Start

M SHS: Head Start Migran ak Sezon

600 North Broadway Avenue, 2nd Floor, Suite 203,
Bartow, FL 33830

Telefòn: (863) 299-7100
Administratè Head Start: Daniel Jaime
Adrès Imèl: djaime@ecmhsp.org

Kanpis Edikasyon

Jennings (EHS)

Jennings.jpg

Direktè Sant:

Sheri Anastasio

sanastasio@ecmhsp.org

Adrès:

3426 CR-143

Jennings, FL 32053

Telefòn: (386) 938-4655

Palmetto (EHS)

Palmetto.JPG

Direktè Sant:

Elimar Diaz-Pizarro

edpizarro@ecmhsp.org

Adrès:

906 17th Street W

Palmetto, FL 34221

Telefòn: (941) 803-7910

Bowling Green (MSHS)

Bowling Green.jpg

Direktè Sant:

Patricia Sullivan

psullivan@ecmhsp.org

Adrès:

5115 Doyle Parker Avenue

Bowling Green, FL 33834

Telefòn: (863) 375-2100

Bartow

Barton.jpg

Direktè Sant:

Karena Live

klive@ecmhsp.org

Adrès:

650 West Main Street

Bartow 33830

Telefòn: (863) 285-8210

Dundee

DUNDEE_ECMHSP.jpg

Direktè Sant:

Mirian Colon

Mcolon@ecmhsp.org

Adrès:

451 E Frederick Avenue

Dundee, FL 33838

Telefòn: (863) 439-0864

Myakka (MSHS)

Myakka_edited.jpg

Direktè Sant:

Dora Sanders (Pwovizwa)

dsanders@ecmhsp.org

Adrès:

34590 State Road 64E

Myakka City, FL 34251

Telefòn: (941) 322-6064

Wauchula (MSHS ak EHS)

Wauchula.jpg

Direktè Sant:

Lizaida Ramos

lramos@ecmhsp.org

Adrès:

604 Martin Luther King Jr. Ave

Wauchula, FL 33873

Telefòn: (863) 773-2815

bottom of page