top of page

Sèvis Sante

East Coast Migrant Head Start Project angaje l pou l bay timoun, fanmi yo ak anplwaye yo yon anviwonman ki an sekirite ak an sante.

Pou ankouraje devlopman an sante, timoun ki enskri nan pwogram nou an vizite founisè medikal yo nan yon orè nan swen sante prevantif ak primè pou asire ke kwasans se jan yo espere, epi yo idantifye nenpòt pwoblèm bonè. Idantifikasyon bonè sa a ka diminye konplikasyon, amelyore rezilta sante, epi asire chak timoun ki patisipe nan pwogram nou an pare pou aprann ak reyisi.

Sèvis sante yo enkli asistans nan:

  • Jwenn sèvis medikal ak dantè

  • Lyen fanmi yo ak swen kontinyèl ak aksesib

  • Evalyasyon devlopman timoun selon laj

  • Depistaj vizyon

  • Tès pou tande

  • Depistaj anemi

  • Manje nourisan

  • Alfabetizasyon Sante

Si w gen nenpòt kesyon sou Sèvis Sante, tanpri kontakte Mercedes Hernandez, Manadjè Sante Timoun ak Fanmi, nan  mehernandez@ecmhsp.org .

bottom of page