top of page

Misyon nou

East Coast Migrant Head Start Project angaje pou prepare timoun travayè agrikòl migran ak sezonye yo pou siksè.  Nou fè sa lè nou bay sèvis edikasyon pou timoun ak fanmi yo nan yon  ankourajan anviwonman ak kiltirèl, epitou nou bay sèvis ak defansè pou timoun ak fanmi nan lòt zòn yo bezwen.

GroupPicture_1.jpg
bottom of page