top of page

East Coast Migrant Head Start Project (ECMHSP) se yon òganizasyon san bi likratif ki te bay fanmi travayè agrikòl sèvis konplè ak kalite siperyè pou plis pase 30 ane.

 

Kounye a, nan ECMHSP nou  bay preske 3,000 timoun imigran ak travayè agrikòl sezonye yo nan 48 sant edikatif Head Start atravè 10 eta yo. Nou defann tou pou timoun ak fanmi yo nan lòt zòn yo nan bezwen yo.

bottom of page