top of page

Enfòmasyon sou kontak rejyonal Georgia

Telefòn: (251) 415-5002
Administratè Head Start: Sandra Hernandez
Imèl: shernandez@ecmhsp.org

Kanpis edikasyon

Valdosta

Head Campus: Karla Kildare

Imèl: kkildare@ecmhsp.org

Direksyon: 303 Barack Obama Blvd, Valdosta, GA 31601 Nimewo

Telefòn: 229-249-0717

bottom of page