top of page

Enfòmasyon sou kontak rejyonal South Carolina

706 Orleans Road, Suite 226
Charleston, SC
 29407
Telefòn: (843) 768-9518
Administratè Head Start: Dana Rogers
Adrès Imèl: darogers@ecmhsp.org

Kanpis Edikasyon

Colleton

Colleton.jpg

Direktè Sant:

Angela Jenkins

AnJenkins@ecmhsp.org

Adrès:

14405 Bells Highway

Lodge, SC  29082

Telefòn: (843) 866-2051

Manning

Manning.jpg

Direktè Sant:

Paula Walker

pwalker@ecmhsp.org
Adrès:

621-A West Huggins

Manning, SC  29102

Telefòn: (803) 435-8427

Saluda Picture.jpg

Saluda

Direktè kanpis la:

vid  (Aplike isit la)

Adrès:

206 Travis Ave. Saluda SC, 29138

Telefòn: (803) 435-8427

bottom of page