top of page

Patnè nou yo

Òganizasyon defansè yo

Nou pran angajman pou nou defann fanmi nou yo nan plizyè zòn nan bezwen. Sipò nou an kòmanse nan nivo lokal - matche fanmi ak founisè sèvis lokal ki ka ede paran yo adrese nesesite tankou swen sante abòdab, lojman ijans, asistans nitrisyonèl ak lòt sèvis defans.

Nou sipòte tou bezwen travayè agrikòl migran ak sezonye yo nan nivo nasyonal nan rezo ak divès òganizasyon ki defann enterè fanmi migran ak travayè agrikòl sezonye yo nan yon nivo lejislatif. Kèk nan patenarya sa yo gen ladan òganizasyon sa yo:

Head-Start-Logo.jpg
SAF_edited.png
Amexcan_edited.png
Logo_UMOS_BBF_BlackText_cmyk_1000x330.jpg
rs=h-650,cg-true.jpeg
HEPCAMP_edited.png
MALDEF_edited.png

Ajans delege yo

Nou gen chans pou nou genyen ajans delege ki bay sèvis Head Start eksepsyonèl epi pataje vizyon nou. East Coast Migrant Head Start Project fyè de relasyon li ak twa òganizasyon remakab ki nan lis anba a:

​​

Sèvi Fanmi nan Pennsylvania

Sèvi Fanmi nan Pennsylvania ak New Jersey

bottom of page