top of page

Resous Paran yo

Nan East Coast Migrant Head Start Project nou konprann ki jan li enpòtan pou paran nou yo enfòme epi konnen ki kote pou jwenn enfòmasyon serye, kidonk nou te kreye paj Resous Paran sa a. Paran yo ka eksplore lyen ki mennen nan aktivite, konsèy, enfòmasyon, fòm, ak plis ankò. Jodi a, ECMHSP opere 48 sant epi sèvi plis pase 3,000 timoun chak ane. Si w gen plis kesyon, tanpri pa ezite klike sou Kontakte nou oswa vizite youn nan sant nou yo.

bottom of page